Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την κατοχύρωση/αναγνώριση του μαθήματος Α’ εξαμήνου της ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας)

Είναι δυνατή η απαλλαγή από το μάθημα της ξένης γλώσσας Α’ εξαμήνου, εφόσον οι φοιτητές είναι κάτοχοι πτυχίου γλωσσομάθειας που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, στο φοιτητολόγιο  καταχωρείται ο βαθμός 7 (επτά) προκειμένου περί πτυχίου επιπέδου Β2, 8 (οκτώ) προκειμένου περί πτυχίου επιπέδου Γ1, 9 (εννέα) προκειμένου περί πτυχίου επιπέδου Γ2.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσκομίσουν προς εξέταση τα πτυχία γλωσσομάθειας ως εξής:

-αντίγραφο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος (στο πίσω μέρος του οποίου θα αναγράφεται το πλήρες ονοματεπώνυμο στα ελληνικά καθώς και ο αριθμός μητρώου φοιτητή από το Τμήμα Ψυχολογίας).

-Η παράδοση των πτυχίων γλωσσομάθειας θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας από τη Δευτέρα 27/01 έως και τη Δευτέρα 03/02/2020 κατά τις ώρες 11:00-13:00.