Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση του μαθήματος “Στατιστική ΙΙ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να εξεταστούν στο μάθημα
«Στατιστική ΙΙ», να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος και να ενημερώνονται από τις
ανακοινώσεις που αναρτώνται.
Ο διδάσκων,
Γιώργος Ντρίτσος