Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις Πρωτοετείς Φοιτητές/τριες

Το φροντιστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές μέθοδοι» θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η εγγραφή των φοιτητών/τριών στην αίθουσα με τίτλο «Φροντιστήριο Α΄ εξαμήνου» και κωδικό: ci8f24n

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό μάθημα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα:  Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών

2η Θεματική Ενότητα: Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών με APA style

Το φροντιστηριακό μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/10, στις 12:00-15:00.