Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες του Γ΄ εξαμήνου

Φροντιστηριακό μάθημα που αφορά στην αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών και  χρήση ΑΡΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η εγγραφή των φοιτητών/τριών στην αίθουσα με τίτλο «Φροντιστήριο Γ΄ εξαμήνου» και κωδικό: 5t943kn

Το συγκεκριμένο φροντιστηριακό μάθημα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες:

1η Θεματική Ενότητα:  Τεχνικές αναζήτησης έντυπων και ψηφιακών βιβλιογραφικών και πληροφοριακών πηγών

2η Θεματική Ενότητα: Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών με εφαρμογή του APA style

 

Ακολουθεί το πρόγραμμα κάθε ενότητας:

1η Ενότητα: Παρασκευή 30/10, ώρα 12:00-14:00 και Τετάρτη 4/11, ώρα 15:00-17:00

2η Ενότητα: Δευτέρα 2/11, ώρα 9:00-11:00 και Παρασκευή 6/11, ώρα 12:00-14:00

 

Στοιχεία επικοινωνίας των μελών Ε.Τ.Ε.Π. που θα πραγματοποιήσουν το φροντιστήριο:

Ανδρούτσου Βάσω, τηλ. γραφείου 26510 05741, vandrout@uoi.gr

Τσιάλιου Βάια, τηλ. γραφείου 26510 05753, vtsialou@uoi.gr