Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες Γ΄ εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το φροντιστηριακό μάθημα τη Δευτέρα 2/11 να συνδεθούν στην πλατφόρμα MS Teams στις 8:50΄ διότι στις 9:00΄ ακριβώς θα ξεκινήσει το μάθημα και θα ολοκληρωθεί στις 10:30΄.

Για την παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται η εγγραφή των φοιτητών/τριών στην αίθουσα με τίτλο «Φροντιστήριο Γ΄ εξαμήνου» και κωδικό: 5t943kn