Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες Γ’ εξαμήνου

Όσοι φοιτητές δεν έχουν παρακολουθήσει το πρώτο μέρος του φροντιστηριακού μαθήματος στο πλαίσιο του μαθήματος “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” του Γ’ Εξαμήνου, θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ως εξής:

Η θεματική Ενότητα “Τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφικών και πληροφοριακώ πηγών” την Τρίτη 10.11.2020, ώρα 15.00′ -17.00΄.

Η θεματική Ενότητα “Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών με APA style” την Τετάρτη 11.11.2020, ώρα 15.00′ -17.00΄.

Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός εγγραφής στην αίθουσα είναι: 5t943kn