Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για τους/τις φοιτητές/τριες Α΄ Εξαμήνου

Το δεύτερο μέρος του φροντιστηριακού μαθήματος στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεθοδολογία έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές μέθοδοι» θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Η θεματική Ενότητα “Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών με APA styleτην Τετάρτη 4/11, ώρα 12.00΄- 14.00΄

Η θεματική Ενότητα “Αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγώντην Πέμπτη 5/11, ώρα 10.00΄- 12.00΄.

Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός είναι: ci8f24n