Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για τους Πρωτοετείς φοιτητές: Έναρξη μαθήματος «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι»

Το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι» θα διεξάγεται κάθε Τρίτη στις 18.00-21.00 εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να συνδεθούν στην «αίθουσα» του μαθήματος μέσω του κωδικού nw9o985.

Ημέρα έναρξης των διαλέξεων είναι η Τρίτη, 13/10.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους/ες!

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη