Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας που έχουν δηλώσει το
μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» ότι η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα γίνει την Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 10:00-13:00
στην αίθουσα 222, Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Ο διδάσκων,
Ι. Τσιπλακίδης