Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση»

Τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019, θα υπάρξει μία αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος «Θέματα Γνωστικής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας: Αυτο-ρύθμιση – Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση» με διδάσκουσα την Αναπλ. Καθηγήτρια Γ. Παπαντωνίου.

Το μάθημα  θα γίνει 6.00 – 9.00 μ.μ. στην αίθουσα Σεμιναρίων του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

 

Από τη διδάσκουσα

Γεωργία Παπαντωνίου