Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιοψυχολογία”

Αγαπητοί φοιτητές
Το τρίτο μάθημα Βιοψυχολογίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 05/12 τις ώρες 15:00-18:00.
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Το link αυτό θα είναι επαναλαμβανόμενο για τα μαθήματα του Σαββάτου.
Βιοψυχολογία – 3ο μάθημα: Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο).

η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments