Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Το Στρες στο Σχολείο”

Την Τρίτη 18.5.2021, ώρα 09.00-12.00 θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη διάλεξη στο  μάθημα “Στρες και Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Το Στρες στο Σχολείο”

Ο διδάσκων του μαθήματος

Σπ. Κάμτσιος