Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ: ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΨΥΕ025”

Το μάθημα της Δευτέρας 01.03.2021 (που με προηγούμενη ανάρτηση στο e-course είχε ανακοινωθεί για την Τετάρτη 03.03.2021), θα πραγματοποιηθεί την Τριτη 02.03.2021 και ώρα 09:00 – 12:00

Η Διδάσκουσα

Ε. Καραγιάννη-Καραγιαννοπούλου