Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το Μάθημα “ΨΥΕ009: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ”

Οι διαλέξεις του Μαθήματος “ΨΥΕ009: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ” πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 6:00 -9:00μ.μ. και ξεκινούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Κωδικός Μαθήματος στο MS Teams:  8xpl0xw
Κωδικός ecourse: aksiologisi

Ο Διδάσκων
Αντώνης Χρήστου