Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το Μάθημα “ΨΥΕ002: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ”

Οι διαλέξεις του Μαθήματος “ΨΥΕ002: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 12:00 -3:00μ.μ. και ξεκινούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Κωδικός Μαθήματος στο MS Teams: sb1vxbd
Κωδικός ecourse: anaptyksi

Ο Διδάσκων
Αντώνης Χρήστου