Ανακοινώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου”

Tο μάθημα “Ψυχοπαθολογία Παιδιού και Εφήβου” αποτελεί μάθημα του ΠΠΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας, το οποίο, έπειτα από αίτημα του Τμήματος Ψυχολογίας και θετική απόφαση του Τμήματος Λογοθεραπείας, προσφέρεται ταυτοχρόνως και σε φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας με όριο δήλωσης αριθμού φοιτητών του μαθήματος, από το Τμήμα Ψυχολογίας, τους εκατό (100).