Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΨΥΕ051”

Το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ – ΨΥΕ051” θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, 18:00 – 21:00, μέσω MsTeams (κωδ. ομάδας: qt4rln0)

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22.02.2021

Η Διδάσκουσα

Μ. Τσατάλη