Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – ΨΥΕ050”

Το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – ΨΥΕ050” θα διεξάγεται κάθε Τετάρτη, 18:00 – 21:00, μέσω MsTeams (κωδ. ομάδας: 429nhec)

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 24.02.2021

Η Διδάσκουσα

Μ. Τσατάλη