Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΨΥΕ046”

Το μάθημα “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΨΥΕ046” θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και ώρα 12:00 – 15:00, μέσω MsTeams.

Ο κωδικός είναι: b5w6ptn

Η Διδάσκουσα

Γ. Παπαντωνίου
Αναπλ. Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών