Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Προφορικότητα και συλλογική μνήμη”

Το μάθημα “Προφορικότητα και συλλογική μνήμη” θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Οι παραδόσεις ξεκινούν την Παρασκευή 9/10, ώρα 12:00 -15:00.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με τον κωδικό σύνδεσης στο μάθημα.

Η διδάσκουσα

Μ. Παπαχριστοφόρου