Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Πειραματική Διερεύνηση Γνωστικών Διεργασιών”

Το μάθημα «Πειραματική διερεύνηση γνωστικών διεργασιών» θα
διεξάγεται κάθε Παρασκευή στις 12.00-15.00 εξ αποστάσεως, μέσω της
πλατφόρμας MS Teams.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να συνδεθούν στην «αίθουσα» του
μαθήματος μέσω του κωδικού n0st7nk.
Ημέρα έναρξης των διαλέξεων είναι η Παρασκευή, 19/02/21.

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη