Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Νους και Εγκέφαλος”

Αγαπητοί φοιτητές
Το δεύτερο μάθημα του Νους και Εγκέφαλος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 3/12 τις ώρες 12:00-15:00.
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.
Νους & Εγκέφαλος – 2ο μάθημα: Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο)

Η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments