Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Νους και Εγκέφαλος”

Αγαπητοί φοιτητές
Το τρίτο μάθημα του Νους και Εγκέφαλος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 5/12, τις ώρες 18:00-21:00.
Θα σας παρακαλούσα να μη συνδεθείτε στο μάθημα μέσω των ιδρυματικών σας
κωδικών του MS teams, αλλά μέσω του browser Chrome στο link που ακολουθεί.

Το link θα είναι επαναλαμβανόμενο για τα μαθήματα του Σαββάτου.
Νους & Εγκέφαλος – 3ο μάθημα: Σύνδεσμος (βλ. συνημμένο).

Η διδάσκουσα
Μαριάννα Τσατάλη

Attachments