Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι”

Την Τετάρτη 16/12/2020 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη στο μάθημα
«Μεθοδολογία Έρευνας στην Ψυχολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι» στις 18.00-
21.00, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη