Ανακοινώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΨΥΕ048”

Το μάθημα “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – ΨΥΕ048” θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, ώρα 9πμ-12μμ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, και θα διεξαχθεί από την διδάσκουσα Πατρίτσια Γερακοπούλου στην ψηφιακή αίθουσα με κωδικό “io1crtz“.

Επισημαίνεται ότι ο ως άνω κωδικός είναι ακόμη προσωρινός, και θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τον μόνιμο κωδικό.