Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία”

Το  μάθημα “Κοινοτική Κλινική Ψυχολογία” θα διεξάγεται μέσα από το MsTeams (κωδ. ομάδας: 97au8ke ) κάθε Κυριακή 9:00 με 12:00 και το εργαστήριο – “φροντιστηριακό” μάθημα κάθε Τετάρτη  ως εξής:
1) Για τους φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε μονό αριθμό (Ομάδα Α) 12:00 – 13:30
2) Για τους φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε ζυγό αριθμό (Ομάδα Β) 13:30 – 15:00.  

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων & εργαστηρίων για το διάστημα των Χριστουγέννων θα προσδιοριστούν στο Μάθημα της Κυριακής 21/12/20, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@gmail.com