Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Γερμανικά Ι” και το μάθημα “Γερμανικά – προαιρετικό”

Τα μαθήματα “Γερμανικά Ι” και “Γερμανικά – προαιρετικό” θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται για το περιεχόμενο και τους κωδικούς μέσω του e-course.

Ειδικά για το μάθημα “Γερμανικά – προαιρετικό” οι φοιτητές θα πρέπει να επισκέπτονται στο e-course την υπο-ομάδα “Κέντρο ξένων γλωσσών”.

 

Οι διδάσκουσες

Μ. Φέριγκ

Ι. Κατερίνη