Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ”

Το  μάθημα “Εξελικτική Ψυχοπαθολογία ΙΙ” θα διεξάγεται μέσω MsTeams (κωδ. ομάδας: 64au51y) κάθε Κυριακή 12:00 με 15:00 και το εργαστήριο – “φροντιστηριακό” μάθημα κάθε Τρίτη  ως εξής:
1) Για τους φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε μονό αριθμό (Ομάδα Α) 15:00 – 16:30
2) Για τους φοιτητές των οποίων ο ΑΜ λήγει σε ζυγό αριθμό (Ομάδα Β) 16:30 – 18:00.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των μαθημάτων & εργαστηρίων για το διάστημα των Χριστουγέννων θα προσδιοριστούν στο Μάθημα της Κυριακής 21/12/20, μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

ο Διδάσκων

Στέφανος Μπέλλος
bellos.stefanos@gmail.com