Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Εκπαιδευτική Ψυχολογία”

Το μάθημα “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. Η διδασκαλία του μαθήματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 5/10/2020. Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα να ενημερωθούν μέσω του e-course του μαθήματος για τον κωδικό εισόδου που θα χρησιμοποιήσουν στο MS TEAMS.

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Ε. Καραγιαννοπούλου