Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Εκπαιδευτική Ψυχολογία”

Το μάθημα ¨Εκπαιδευτική Ψυχολογία¨ μόνο για τη Δευτέρα 2/11 θα διεξαχθεί από τις 10:30΄ έως τις 12:00΄ λόγω της συμμετοχής της κας Ε. Καραγιαννοπούλου σε συνεδρίαση.

Η διδάσκουσα

Ε. Καραγιαννοπούλου