Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες”

Για το μάθημα “Ειδικές Αναπτυξιακές Μαθησιακές Δυσκολίες” θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στο site του Τμήματος Λογοθεραπείας, σύμφωνα με την οποία, οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν αυτοεγγραφή στο μάθημα μέσω moodle, χωρίς να χρειάζονται κλειδί εγγραφής. Η διεξαγωγή του μαθήματος θα γίνει εξ αποστάσεως μέσω MS Teams (ο κωδικός θα αναρτηθεί στο moodle).

Η έναρξη του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 7/10.

Η διδάσκουσα

Β. Ζακοπούλου