Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή”

Η αξιολόγηση του μαθήματος “Αξιολόγηση και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή” της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020, θα γίνει με γραπτή υποχρεωτική εργασία. Η εργασία αυτή θα αποσταλεί στον διδάσκοντα κ. Δ. Σαρρή ως τις 18/06 στο email:  dsarris@uoi.gr

Ο διδάσκων
Δ. Σαρρής