Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αθλητική Ψυχολογία” (Αλλαγή χώρου διεξαγωγής του μαθήματος)

Το εμβόλιμο μάθημα “Αθλητική Ψυχολογία” θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13/11/2019, από 09.00-12.00 στην αίθουσα 3 (ισόγειο).