Ανακοινώσεις Γραμματείας Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνικο-γνωστική Ανάπτυξη του παιδιού”

Tο μάθημα “Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Κοινωνικο-γνωστική Ανάπτυξη του Παιδιού”, με διδάσκουσα την κ. Μισαηλίδη, δεν προσφέρεται στο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν προβεί στη δήλωσή του παρακαλούνται να το αντικαταστήσουν με άλλο προσφερόμενο μάθημα Επιλογής Ψυχολογίας εαρινού εξαμήνου.
Η δυνατότητα τροποποίησης της δήλωσης, από τους ίδιους τους φοιτητές, είναι εφικτή για όλο το διάστημα κατά το οποίο οι δηλώσεις είναι ανοικτές.