Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αναπτυξιακή Παιδιατρική”

Μετά την ανακοίνωση της Συγκλήτου το μάθημα “Αναπτυξιακή Παιδιατρική” θα εξεταστεί προφορικά τη Δευτέρα 22/06 και ώρα 9:00΄-9;30΄. Την ίδια ημέρα και ώρα θα γίνει και η παρουσίαση των γραπτών εργασιών που έχουν αναλάβει οι φοιτητές/τριες.

Ο διδάσκων
Γ. Βρυώνης