Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα “Αναπτυξιακή Μελέτη του Παιχνιδιού και της Φαντασίας”

Την τρίτη 5/11, και ώρα 15:00-18:00, θα γίνει συμπληρωματική παράδοση στο Μάθημα “Αναπτυξιακή Μελέτη του Παιχνιδιού και της Φαντασίας”, στην Αιθουσα 4.