Ανακοινώσεις Μαθημάτων Αναπληρώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πειραματική διερεύνηση γνωστικών διεργασιών»

Την Πέμπτη 27/05/21 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη στο μάθημα
«Πειραματική διερεύνηση γνωστικών διεργασιών» στις 18.00-21.00 εξ
αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη