Ανακοινώσεις Μαθημάτων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για το μάθημα “Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ”

Το μάθημα «Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ» θα διεξάγεται κάθε Τρίτη στις 12.00-
15.00 εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/-τριες να συνδεθούν στην «αίθουσα» του
μαθήματος μέσω του κωδικού t2954z5.
Ημέρα έναρξης των διαλέξεων είναι η Τρίτη, 16/02/21.

Η διδάσκουσα
Έλενα Ζιώρη