Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ»

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2020, το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ», θα πραγματοποιηθεί κανονικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, δηλαδή, ώρα 10:00-13:00.

O Διδάσκων

Ιάκωβος Τσιπλακίδης