Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την συμμετοχή στην προφορική εξέταση του μαθήματος «Αγγλικά ΙΙ»

Η προφορική εξέταση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας στο μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» (ΞΓ201) θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας MS-Teams, την Πέμπτη 25-06-2020, ώρα: 09:00-15:00, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής που έχει ανακοινωθεί.

H προφορική εξέταση θα διεξαχθεί στα παρακάτω μισάωρα, με βάση τον Α.Μ. των φοιτητών.

1η ομάδα: 09:00-09:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 1-516

2η ομάδα: 09:30-10:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 517-589

3η ομάδα: 10:00-10:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 590-697

4η ομάδα: 10:30-11:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 698-786

5η ομάδα: 11:00-11:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 787-828

6η ομάδα: 11:30-12:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 829-842

7η ομάδα: 12:00-12:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 843-862

8η ομάδα: 12:30-13:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 863-876

9η ομάδα: 13:00-13:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 877-899

10η ομάδα: 13:30-14:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 900-923

11η ομάδα: 14:00-14:30: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 924-938

12η ομάδα: 14:30-15:00: Φοιτητές/τριες με Α.Μ. από: 939-965

13η ομάδα: 15:00-15:30:

 

Ο κωδικός της αίθουσας εξέτασης στο MS-Teams είναι: fopuw4v

Για τη για τη συμμετοχή στην παραπάνω εξέταση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν:

(α) να  έχει  ήδη  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονική  δήλωση  του μαθήματος  στο φοιτητολόγιο (classweb.uoi.gr) μέσα στις ημερομηνίες που είχαν ανακοινωθεί από το Τμήμα.

(β) οι φοιτητές vα  διαθέτουν  μέσω  του  ιδρυματικού  λογαριασμού  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου(username@uoi.gr), πρόσβαση στην πλατφόρμα MS-Teams του Πανεπιστημίου μας, και δυνατότητα σύνδεσης στο MS-Teams με χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι για να συνδεθούν στο MS-Teams την ώρα που έχει προγραμματιστεί η εξέτασή τους με βάση τον παραπάνω πίνακα. Χρειάζεται να έχουν μαζί τους το πάσο, ενώ θα είναι χρήσιμο να έχουν μπροστά τους και την τελική γραπτή εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις: https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/06/f0-proypotheseis_gia_foitites.pdf

O διδάσκων

Ι. Τσιπλακίδης