Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Θεωρίες Προσωπικότητας»

Η εξέταση του μαθήματος «Θεωρίες Προσωπικότητας» έχει οριστεί για τις 3
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9:00 έως και 12:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος
Φιλοσοφίας.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες ως εξής:

1
η ομάδα: 9:00 – 10:30, συμμετέχοντες με επίθετο από Α – Κω
2
η ομάδα: 10:30 – 12:00, συμμετέχοντες με επίθετο από Λα – Ω.

Ο διδάσκων του μαθήματος
Ελ. Κωνσταντινίδης