Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος «Συμβουλευτική Ψυχολογία»

Η εξέταση του μαθήματος «Συμβουλευτική Ψυχολογία» έχει οριστεί για τις 3
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 έως και 15:00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος
Φιλοσοφίας.
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες ως εξής:

1η ομάδα: 12:00 – 13:30, συμμετέχοντες με επίθετο από Α – Κω 2η ομάδα: 13:30 – 15:00, συμμετέχοντες με επίθετο από Λα – Ω.

Ο διδάσκων του μαθήματος
Ελ. Κωνσταντινίδης