Ανακοινώσεις Μαθημάτων Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Στατιστική ΙΙ

Η Εξέταση του μαθήματος “Στατιστική ΙΙ” την Τρίτη 28/01/2020 θα ξεκινήσει στις 12:30 με σκοπό τη διευκόλυνση των φοιτητών που εξετάζονται μέχρι τις 12:00 στις αίθουσες του πρώην ΤΕΙ.

 

Ο Διδάσκων

Γ. Ντρίτσος