Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Οι γλώσσες του πόνου και οι μεταφορές της στην εκπαιδευτική πράξη”

Ο κωδικός εξέτασης του μαθήματός μου θα ανακοινωθεί άμεσα  στην πλατφόρμα MS Teams . Καλούνται όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες, να μεριμνήσουν ώστε : α) να εγκαταστήσουν το MS Office 365 και να εγγραφούν στην πλατφόρμα MS Teams (πληροφορίες στους κ. Κ. Πλαχούρα και Α. Καψάλη στο office365@uoi.gr) β) να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-course και στα αντίστοιχα μαθήματα (πληροφορίες στον κ. Ι. Σωφρόνη στο ecourse@uoi.gr ή στο τηλέφωνο 26510- 07162).