Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Γερμανικά”

Η εξέταση του μαθήματος “Γερμανικά” –όλα τα εξάμηνα– θα πραγματοποιηθεί μέσω MS teams την Τετάρτη 09.09.2020 και ώρα 9.00π.μ. με κωδικό: me26go4

Οι διδάσκουσες
Ιωάννα Κατερίνη
Μαρία Φέριγκ