Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Φιλοσοφική Ανθρωπολογία”

Το μάθημα “Φιλοσοφική Ανθρωπολογία” που διδάσκει ο κ. Ι. Μαρκουλάτος θα εξεταστεί προφορικά και για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας τη Δευτέρα 28/9, ώρα 9:00-12:00, μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Ο διδάσκων
Ι. Μαρκουλάτος