Ανακοινώσεις Εξετάσεων Γενικές ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία”

Ο κωδικός για την εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη
Νευροψυχολογία», το οποίο δίδασκε το περασμένο έτος η κα Κουτσομπίνα και εξετάζεται στις 2/2/21 και ώρα 10.00-12.00, είναι ο εξής: 7u8fu73

Καλή επιτυχία!