Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την Εξέταση του μαθήματος “Αθλητική Ψυχολογία” και “Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ”

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει να εξεταστούν στα μαθήματα (α) Αθλητική Ψυχολογία και (β) Θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΙΙ, να εγγραφούν στο e-course των μαθημάτων και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις που αναρτώνται. Η εξέταση και των δυο μαθημάτων θα γίνει γραπτά. Μια ημέρα πριν την προγραμματισμένη διεξαγωγή της εξέτασης θα ανακοινωθεί στο e-course ο κωδικός εισόδου στην εξέταση του μαθήματος.

Κάμτσιος Σπ.