Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων της Αγγλικής Γλώσσας

Η εξέταση του μαθήματος: “ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ I” (ΞΓ101) θα γίνει προφορικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-Teams, την Πέμπτη 03-09-2020, ώρα 12.00-15.00.

Η εξέταση του μαθήματος: “ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ” (ΞΓ201) θα γίνει προφορικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης MS-Teams, την Παρασκευή 04-09-2020, ώρα 12.00-15.00.

Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα Ecourse.

Ο Διδάσκων

Ι. Τσιπλακίδης