Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Ανακοίνωση για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος “Αγγλικά ΙΙ”

Το μάθημα «Αγγλικά II» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 (ώρα: 10:00-13:00) με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας Teams της Microsoft.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στην πλατφόρμα Ecourse για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για το διδακτικό υλικό του μαθήματος.

Ο διδάσκων

Ιάκωβος Τσιπλακίδης